ETTEVÕTTE ASUTAMINE LÄTTI

Läti meelitab kliente ühe Euroopa Liidu madalaima maksumääraga, pakkudes ka täiendavaid maksusoodustusi spetsiifilistel tegevusaladel ja muid riigiabi programme ettevõtjatele. Läti hinnatase on ka madalam kui Eestis või Soomes, mistõttu on ettevõtte asutamine meie naabrite juurde äärmiselt atraktiivne.

Ettevõtluse alustamiseks on vajalik registreerida ettevõte Läti riiklikus registis (Commercial Registry of Republic of Latvia). Alles peale antud registreerimist on tegemist juriidilise isikuga . Registreerimise näol on tegemist suhteliselt kiire protsessiga, võttes aega tavaliselt 1,5 kuni 4 päeva pärast dokumentide üleandmist. Populaarsemad ettevõtlusvormid Lätis on osaühing ja tütarettevõtted.

Nõuded Läti osaühingu (SIA) asutamisel:

 • Ettevõttel peab olema vähemalt 1 omanik
 • Ettevõttel peab olema vähemalt üks juhatuseliige
 • Omanik ja juhatuseliige võivad olla samad isikud ja isikute elukohariigile ei ole seatud piiranguid
 • Ettevõttel peab olema registreeritud aadress Lätis
 • Minimaalne osakapital on 1 euro, kui omanikuks on füüsiline isik ja 2800 eurot, kui omanikuks on juriidiline isik

Toimingud ühingu asutamisel Lätti:

 • Ettevõtte nime valimine( Läti äriregister) või teave valmisettevõtte kohta
 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamine ja Notari aja kokkuleppimine
 • Ettevõtte asutamine veebi vahendusel EU kodanikele. Volituste koostamine ja asutajatele saatmine.
 • Põhikirja ja omanikevaheliste kokkulepete koostamine
 • Äriühingu asutamine Notaris
 • Pangakonto avamine( õnnestub ka veebi vahendusel)
 • Ettevõtte asutamisdokumentide ja tasutud osakapitali tõendi saatmine Läti patendi- registreerimisasutusele.
 • Ettevõtte asutamisdokumentide toimetamine
 • Meie kaudu võid asutada ettevõtte kas füüsiliselt kohapeal, või veebi kaudu. Pakume ka registri- ja postiaadressiteenust.

MAKSUSTAMINE

Tulumaks ja dividendide maksustamine:

Ettevõtte tulumaksu makstakse Lätis dividendide maksmisel, kasumi jaotamisel, või kui kasumit kasutatakse muul eesmärgil, kui majandustegevuseks. Ettevõtte tulumaksumäär on 20%.

Tulumaksumäärad: Kui tulu ei ületa 20 004 eurot, on TM 20%, 20 005 eurot-55 000 eurot 23%, 55 000 ja suurema tulu puhul 31,4 %. Omakapitalis ja omakapitalikasumi tulumaks on 20%.

Käibemaks:

Üldine käibemaksumäär on 21%. Vähendatud käibemaksumäära 12% kohaldatakse muu hulgas laste toidu toiduainetel, farmaatsiatoodetel ja raamatutel. Käibemaksukohuslaseks registreerimise kohustus tekib, kui ettevõtte aastakäive ületab 40 000 eurot.

Tööandjamaksud:

Sotsiaalmaks kokku on 35,09%, millest tööandja osa moodustab 24,09% ja töötaja osa 11%.

RAAMATUPIDAMINE

Pakume proffesionaalseid raamatupidamisteenuseid Lätis. Meie teenused hõlmavad igakuist raamatupidamist kas elektrooniliselt, või paberkandjal. Raamatupidamisteenus hõlmab endas raamatupidamist Läti seaduste kohaselt, igakuised aruandeid ja deklaratsioone, aruandeid ettevõtte juhtkonnale ja aastaaruandeid.
Ettevõtjal on ligipääs reaalajas oma finantsolukorrale. Raporteerime Sulle ettevõtte seisu pärast igat maksustamisperioodi Sinu soovidega arvestades.

SIA’l peab olema audiitor, kui järgnevast kas nõuet on täidetud:
– Aastakäive ületab 700 000 eurot
– Ettevõtte vara on üle 350 000 euro
– Ettevõttel on 25 või enam töötajat

Meie kaudu saad Lätis vajaliku abi oma äri alustamisel ja finantsteenustes. Soovitame konsulteerida meiega enne ettevõtte registreerimist. Võta julgelt ühendust!