RaamatUpidamine

Professionaalne raamatupidamis büroo on ettevõtja üks olulisemaid äripartnereid. Toetamaks äritegevust, teeme raamatupidamise Teie eest ja anname aru ettevõtte olukorrast. Nii jääb Teile rohkem aega keskenduda olulisele. Meie teenused on alati kohandatud kliendi vajadustele vastavaks ja me tagame Teie ettevõttele just Teie ettevõtlust toetavat teenusepaketti.

Igakuise raamatupidamise teeme kas elektrooniliselt või paberil. Raamatupidamiseteenus sisaldab deklaratsioone, igakuiseid aruandeid juhtkonnale ja aastaaruannet. Ettevõtjal on reaalajas võimalik jälgida ettevõtte majanduslikku olukorda. Raporteerime peale igat maksuperioodi ettevõtte olukorrast lihtsalt ja arusaadavalt.