Palgaarvestus

Vajadusel tegeleme palgaarvestusega tervikuna või siis aitame esitada ainult korrektsed deklaratsioonid ja aitame palga ja töösuhte küsimustes. Palgaarvestuse väljastamine raamatupidamisbüroole tasub ennast ära seetõttu, et palgad tuleb alati arvestada õigeaegselt, korrektses summas ja seadustele vastavalt. Palgaarvestuse sujuvuseks on vajalik professionaalsus ja aeg.

Meilt saate lisaks palgaarvestusele ka abi töölepingutega, hüvitistega erandjuhtudel ja puhkusetasuarvestusega.