ETTEVÕTTE ASUTAMINE LEETU

Leedu pakub mitmeid investeerimisvõimalusi. Ettevõtjaid meelitatakse Leetu erinevate maksusoodustustega, konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonnaga, madalate kuludega ja kvalifitseeritud tööjõuga. Leedu maksustamine on üks Euroopa madalamaid, olles kõigest 15%. Leedus on seitse spetsiifilist majandustegevusala. Nendel aladel võib teatud tingimuste täitumisel olla maksuprotsent 0% kümne tegevusaasta jooksul. Leedut peetakse ka investorite jaoks teisena kõige populaarsemaks Euroopa riigiks.

Ettevõtte registreerimine Leedu riiklikus registris on kohustuslik ettevõtluse alustamiseks. Alles peale antud registreerimist on tegemist juriidilise isikuga . Registreerimise näol on tegemist suhteliselt kiire protsessiga, võttes aega tavaliselt 3-5 päeva pärast dokumentide üleandmist. Populaarsemad ettevõtlusvormid Lätis on osaühing(UAB).

Nõuded Leedu osaühingu (UAB) asutamisel:

 • Ettevõttel peab olema vähemalt 1 omanik
 • Ettevõttel peab olema vähemalt üks juhatuseliige
 • Omanik ja juhatuseliige võivad olla samad isikud ja isikute elukohariigile ei ole seatud piiranguid
 • Ettevõttel peab olema registreeritud aadress Leedus
 • Minimaalne osakapital on 10 000 LTL ( umbes 2900 eurot). Enne asutamist tuleb tasuda vähemalt 25% osakapitalist.
 • Iga ettevõte peab esitama aastaaruande

Toimingud ühingu asutamisel Leetu:

 • Ettevõtte nime valimine( Leedu äriregister) või teave valmisettevõtte kohta
 • Osakapitali sissemakse ajutisele pangakontole
 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamine ja Notari aja kokkuleppimine
 • Ettevõtte asutamine veebi vahendusel EU kodanikele. Volituste koostamine ja asutajatele saatmine.
 • Põhikirja ja omanikevaheliste kokkulepete koostamine
 • Äriühingu asutamine Notaris
 • Pangakonto avamine( õnnestub ka veebi vahendusel)
 • Ettevõtte asutamisdokumentide ja tasutud osakapitali tõendi saatmine Läti patendi- registreerimisasutusele.
 • Ettevõtte asutamisdokumentide toimetamine
 • Meie kaudu võid asutada ettevõtte kas füüsiliselt kohapeal, või veebi kaudu. Pakume ka registri- ja postiaadressiteenust.

MAKSUSTAMINE

Tulumaks:

Leedu ettevõtte tulumaks on 15%. Lisaks on väikestel ettevõtetel, kes annavad tööd kuni 10 töötajale ja kelle aastasissetulek on kuni 300 000 eurot, õigus spetsiaalsele tulumaksule 5%.

Dividendide maksustamine:

Maksumäär on 15% või 0% kui dividendisaaja on ettevõte, mis omab rohkem kui 10% dividende maksvast ettevõtte aktsiadest rohkem kui aasta võrra.

Käibemaks:

Üldine käibemaksumäär on 21%. Vähendatud käibemaksumäär 9% kehtib ajakirjade, raamatute ja ühistransporditeenuste suhtes. Ja vähendatud maksumäär 5% kehtib ravimite, invaabivahendite ja nende remonditeenuste puhul.

Tööandja maksud:

Sotsiaalkindlustusmakse on kokku umbes 34%, millest tööandja osa on 30,98%-31,7%.

RAAMATUPIDAMINE

Pakume proffesionaalseid raamatupidamisteenuseid Leedus. Meie teenused hõlmavad igakuist raamatupidamist kas elektrooniliselt, või paberkandjal. Raamatupidamisteenus hõlmab endas raamatupidamist Leedu seaduste kohaselt, igakuised aruandeid ja deklaratsioone, aruandeid ettevõtte juhtkonnale ja aastaaruandeid.

Ettevõtjal on ligipääs reaalajas oma finantsolukorrale. Raporteerime Sulle ettevõtte seisu pärast igat maksustamisperioodi Sinu soovidega arvestades.

UAB’l peab olema audiitor, kui järgnevast kas nõuet on täidetud:

 • Aastakäive ületab 8 700 000 eurot
 • Ettevõtte vara on üle 5 300 000 euro
 • Ettevõttel on 75 või enam töötajat

Meie kaudu saad Leedus vajaliku abi oma äri alustamisel ja finantsteenustes. Soovitame konsulteerida meiega enne ettevõtte registreerimist. Võta julgelt ühendust!