Seadusemuudatused Soomes alates 1.7.2019

Osaühingu miinimum osakapitali nõue kaob, mistõttu ei ole Juulist alates vaja enam Soome osaühingusse 2500 eurot sisse maksta.

Nõude kaotamisega üritatakse lihtsustada ettevõtluse alustamist, innustada ettevõtlusega tegelema ja anda suuremad võimalused alustavale ettevõtjale.

Antud muudatus lihtsustab ka ettevõtte loomise protsessi, kuna osakapitali maksutõendit ja võimalikku audiitori kinnitust enam vaja ei ole. See annab ka võimaluse kogu protsessi automatiseerimiseks.

Nõude kadumisega on üha suuremal osal väikeettevõtjatest võimalik luua endale osaühing. Varasemalt on ehk lihtsaim ettevõtluse vorm olnud FIE, mis on äri kasvades muudetud osaühinguks. OÜ ja FIE’na toimides on siiski märgatav vahe sees, mistõttu pürgitaksegi tooma OÜ pluss pooli ettevõtjale lähemale.

Meeles peab siiski pidama, et osaühing peab  alluma siiski äriseadustikule. Ka edaspidi on osaühingul kohustusi, mis füüsilisest isikust ettevõtjal puuduvad. Osaühingus peab olema näiteks kohustuslikus vormis juhatus ja kõrgemat otsustus õigust omavad endiselt osanikud, kes läbi üldkoosolekute määravad ettevõtte põhikirja, juhatuse ja muud eeskirjad.