PALKKAHALLINTO

Hoidamme palkkahallinnon kokonaisuudessaan tai voimme auttaa vain viranomaisilmoituksissa ja palkkahallintoon sekä työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä. Palkkahallinnon ulkoistaminen kannattaa, koska palkanlaskenta tulee suorittaa aina ajallaan, oikean suuruisena sekä kaikkien lakien ja määräysten mukaisesti. Jotta palkkojen hallinta sujuu jouhevasti, vaatii se tekijöiltä suurta ammattitaitoa ja aikaa.

Palkkahallintopalvelumme sisältää palkkalaskelman lisäksi myös työehtosopimukset, korvaukset erikois- ja poikkeustilanteissa, lomapalkkalaskelmat, KELA-korvaukset ym. Palkkahallinnon asiantuntijamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia tekijöitä, jotka hallitsevat myös laajasti erilaiset palkanlaskennan ohjelmistot.

Palvelumme

  • palkanlaskenta ja maksatus
  • palkkalaskelmien lähetys paperilla / sähköisesti / verkkopalkkalaskelmina
  • lomapalkkojen laskenta
  • lakisääteiset ilmoitukset Verohallinnolle, mm. työnantajasuoritusten veroilmoitukset, vuosi-ilmoitukset
  • lakisääteiset ilmoitukset muille sidosryhmille, kuten vakutusyhtiöille (tyel kuukausi-ilmoitus, vuosi-ilmoitukset)
  • neuvonta ja työehtosopimusten tulkinta
  • jäsenmaksu- ja ulosottomaksut
  • hakemukset mm. Kela, palkkatukihakemukset, Tilastokeskus
  • palkkatodistukset