KANSAINVÄLINEN ARVONLISÄVEROTUS

Suomen arvonlisäverolaki pohjautuu EU:n yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään ja sitä säätelevään arvonlisäverodirektiiviin. EU- jäsenvaltioiden yhteisen arvonlisäverojärjestelmän tarkoituksena on, että arvonlisävero kannetaan siinä valtiossa, jossa tavara tai palvelu kulutetaan. Myös suomalaiselle yritykselle voi syntyä alv-rekisteröintivelvoite ulkomailla. Arvonlisäverovelvollinen yritys voi joutua rekisteröitymään ulkomailla harjoittamansa liiketoiminnan vuoksi arvonlisäverovelvolliseksi kohdemaassa.

Olemme erikoistuneet kansainvälisiin arvonlisäverotustilanteisiin.  Asiantuntijamme hoitavat puolestanne arvonlisäverorekisteröintiprosessin sekä tarvittavan yhteydenpidon paikallisiin viranomaisiin. Palveluumme kuuluu myös arvonlisävero- ja muiden liitännäisilmoitusten  jättäminen, paikallisten alv-säännösten noudattamisesta huolehtiminen sekä konsultointi niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa alv-kysymyksissä.