Ulkoistettu taloushallinto

Ulkoistettujen taloushallintopalveluiden avulla voidaan täydentää tai keventää yrityksen sisäisiä taloushallintoprosesseja siirtämällä taloushallinnon tehtävät osittain tai kokonaan meille. Ulkoistettu taloushallintopalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja nimetty henkilö tai tiimi huolehtii asiakkaan talous- ja HR-prosesseista.

Ulkoistetulla taloushallinnolla minimoidaan myös riskejä; kun taloudenhallinta on laadukasta ja osaavien henkilöiden käsissä, vältytään virheiltä ja vaikeissakin tilanteissa asiat pystytään hoitamaan ammattitaidolla hallitusti ja suunnitelmallisesti. Se myös  kasvavattaa tehokuutta, asioiden nopeampaa hoitoa ja joustoa henkilöstöresursseissa. Taloushallinnon ulkoistaminen  vapauttaa aikaa ja energiaa keskittyä liiketoiminnan muihin tärkeisiin osa-alueisiin, siihen joka tuo kassavirtaa.

ulkoistetut taloushallinnon palvelumme

  • Kirjanpito
  • Palkanlaskenta
  • Myyntilaskutus
  • Laskujen maksu
  • Sisäinen laskenta
  • Talousjohtopalvelut

Yrityksen taloushallinto voidaan ulkoistaa meille joko kokonaisuudessaan tai osissa, räätälöimme sopivan palvelukokonaisuuden, aikataulun, prosessit ja ohjelmistoratkaisut asiakaskohtaisesti.