MUUTOKSIA VIROSSA 1.1.2019 ALKAEN

Tulovero: Viro uudisti lainsäädäntöä 1.1.2018. Yhtiöiltä perittävä tulovero aleni 20 prosentista 14 prosenttiin. Yhtiötä verotetaan vasta, kun se jakaa osinkoja osakkeenomistajille. Tänä vuonna yhtiöt voivat maksaa ensimmäistä kertaa osinkoja alennetulla prosentilla. Mikäli voittoa verotetaan 14 prosentin mukaan ja saajana on yksityishenkilö, osingosta peritään tältä osin vielä 7 prosentin ennakonpidätys.

Osakepääoman maksaminen: 1.1.2019 lakimuutoksen myötä Viro poisti kaupparekisterin vaatimuksen, jonka mukaan yhtiöiden on käytettävä virolaista pankkitiliä osakepääoman maksamiseen.  Näin ollen rajavastuu yhtiöt (oü) voivat maksaa myös osakepääoman ETA-alueella olevalle pankkitilille. Muutoksen myötä toivotaan Viroon enemmän investointeja ja helpotetaan yhtiöiden toimintaa.

minimipalkka: 1.1.2019 astui voimaan uusi kansallinen minimipalkka, minimituntipalkka nousi 2,97 eurosta 3,21 euroon.