Tilinpäätös

Tilinpäätös on yhteenveto tilikauden aikaisesta kirjanpidosta ja yrityksen tilasta tilikauden päättyessä. Tilinpäätöstä koskevat tiukat muotovaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata tilinpäätöksen tietojen luotettavuus. Tilinpäätöksen laatijalla ja sen allekirjoittajilla on vastuu siitä, että tilinpäätöksessä esitetyt tiedot ovat riittävät ja oikeat. Tilinpäätöksen tulee olla yrityksen johtokunnan hyväksymä, ja hyväksynnän jälkeen se tulee päivätä ja allekirjoittaa. Tilinpäätös on valmis silloin, kun tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä toimintakertomus on laadittu ja tilinpäätös sekä toimintakertomus on allekirjoitettu.

Tilinpäätös sisältää: tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; rahoituslaskelman ja taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Pienten kirjanpitovelvollisten ei kuitenkaan tarvitse laatia rahoituslaskelmaa.

Jos tarvitsette apua pöytäkirjojen tekemisessä, hoidamme ne puolestanne tilinpäätöksen yhteydessä. Myös tilintarkastuspalvelut hoituvat kauttamme alihankintana.